SMLOUVA O ZÁJEZDU (PŘIHLÁŠKA)


Kód zájezdu: Název: Termín: Cena:


Zákazník: Na tento zájezd se z důvodu naplněné kapacity přihlašuji jako NÁHRADNÍK

1. Titul, jméno, příjmení * Datum narození *  Číslo cestovního dokladu   Státní příslušnost
    Česká republika
  jiná:
Adresa bydliště:
Ulice a č.p.*Město*PSČ*
Adresa pro korespondenci (je-li odlišná od bydliště)
Ulice a č.p.MěstoPSČ

Mobil * (pro operativní kontakt s CK a průvodcem):  
Jiné telefonní spojení:
Kontaktní e-mail:

Na zájezd si beru toto jízdní kolo:*
Standardní
Elektrokolo
Jiné (uveďte)


Na zájezd se hlásím sám / sama
Vyžaduji 1lůžkové ubytování
Mohu být s někým ubytován
Na zájezd přihlašuju další osobu / osoby (Zákazník uzavírá s CK tuto Smlouvu o zájezdu i ve prospěch následující osoby/osob)

U tohoto zájezdu nejsou k dispozici žádné další příplatky / slevy


Mám zájem o pojištení storna zájezdu viz. informace a podmínky: ANO NE *
Využiji příspěvek na rekreaci od zaměstnavatele: ANO NE

Nástupní místo:


Spolucestující (pokud cestujete s přáteli ve skupině, zde uveďte jejich jména):

Poznámka (zde uveďte další potřebné údaje, své další požadavky a přání):


* takto označené údaje je nutné vyplnit !!!

Přihlašuji se závazně na zájezd CK Eurocykl Herdegen s.r.o. a jsem seznámen(a) a souhlasím s vymezením zájezdu, se způsobem dopravy, s druhem ubytování a rozsahem stravování tak, jak je uvedeno v katalogu (nebo na WWW stránkách).

Zaškrtnutím tohoto políčka potvrzuji, že jsou mi známy Smluvní podmínky a Všeobecné informace , uvedené na zadní straně cestovní smlouvy (nebo na WWW)

Datum