NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K CYKLOZÁJEZDŮM
S PROGRAMEM PRO DĚTI

Tak jako tomu bylo v předchozích letech, tak i v letošní sezóně do programu opět zařazujeme cyklozájezdy s programem pro děti. V roce 2023 bude animační program připraven u těchto zájezdů: Tauernská cyklostezka (Rakousko), Ptuj, Slovinská jezera (Slovinsko), Horní Falcko (Německo). Všechny tyto zajezdy také naleznete zde.

PROGRAM PRO DĚTI – DOTAZY

Jak se cyklozájezd s programem pro děti liší od klasického cyklozájezdu?
Hlavním rozdílem je připravený doprovodný program pro děti, který po výletech na kole organizuje animátor. Délka výletů je také kratší než u našich klasických cyklozájezdů.

Jak jsou výlety na kole náročné?
Program výletů na kole je přizpůsoben dětem jak svou délkou, tak i profilem trasy. Obvyklá délka výletů se pohybuje v rozmezí 25–45 km. Výlety jsou vedeny většinou po cyklostezkách, ale mohou se kombinovat se silničními úseky. V tom případě se snažíme volit méně frekventované cesty. Je však nutné, aby byly děti zvyklé na kole jezdit a měly základní cyklonávyky pro pohyb po cyklostezkách a na silnici. U některých výletů, pokud je to možné, jsou nabízeny dvě varianty – kratší a delší.

Mohu si na zájezd vzít speciální spojovací tyč svého a dětského jízdního kola?
Ano, můžete. Tyč slouží jako podpora pro dítě v jeho cykloturistických začátcích. Děti bývají spojeni touto tyčí s kolem rodiče nebo doprovodu na část, případně na celý výlet. Zde záleží na věku a zdatnosti dítěte.

Mohou se cyklozájezdu s programem pro děti zúčastnit i klienti, kteří s sebou neberou žádné děti?
Ano, mohou. Zájezdu se může účastnit úplně každý. Jet společně s dítětem není podmínkou. Je však nutné počítat s tím, že se zájezd svým zaměřením snaží vyhovět potřebám dětí.

Jaký doprovodný program je pro děti připraven?
Program je sestaven z různých her, soutěží i výtvarných činností. Náplň programu je určena dětem ve věku 4–12 let. Pro děti budou připraveny drobné odměny.

Mohou se animačního programu zúčastnit i děti starší 12 let?
Pokud je animace zaujme, tak se programu běžně účastní i děti starší 12 let a mládež. Mohou také pomáhat s organizací různých soutěží a her pro menší děti. Pokud chtějí, mohou hrát hry odpovídající jejich věku mimo organizovaný program.

Kdy animační program probíhá?
Animační program probíhá až po výletech na kole, nejčastěji po večeři. V některých dnech může výjimečně animační program začít hned po výletě a být večeří přerušen.

Probíhá animační program i během dne při cyklovýletu?
Neprobíhá. Výlety na kolech absolvují děti společně s rodiči nebo s doprovodem po doporučených trasách.

Jak je animační program organizován?
Animátor si děti v určeném čase přebere. Rodiče a doprovod se programu neúčastní. Mohou volný čas využít podle svého přání. Animátor vždy oznámí čas ukončení programu a po jeho skončení děti rodičům a doprovodu opět předá.

Musí se děti účastnit animačního programu?
Děti se nemusí animačního programu účastnit každý den. Záleží na jejich chuti. Animátor je do programu nemůže a nebude nutit. Z našich zkušeností víme, že se děti na animační program těší a baví je. Případný počáteční ostych bývá překonán.

Musíme se každý den s dětmi účastnit výletů na kole?
Nemusíte. Ubytováni jsme po celou dobu zájezdu vždy na jednom místě, tak není problém vynechat některý z výletů.

Mohou se zájezdu zúčastnit děti bez doprovodu dospělé osoby?
Ne, nemohou. Dítě musí vždy na zájezdu doprovázet dospělá osoba, která se mu také věnuje po celou dobu zájezdu.Pohodové poznávací cyklozájezdy s ubytováním v hotelech a penzionech s polopenzí