Všeobecné informace

Přeprava osob

Do zahraničí klimatizovanými autobusy vybavenými ledničkou a kávovarem.

Přeprava kol (přívěs na kola)

Kola jsou přepravována ve skříňovém uzamykatelném přívěsu, který je tažen za autobusem. Kola v přívěsu ukládá zkušený pracovník, účastníci si kola sami nenakládají. Elektrokola se přepravují s vyndanými bateriemi. Baterie se přepravují v zavazadlovém prostoru autobusu. Po letech vylepšování jsou nyní kola upevňována v přívěsu co nejohleduplněji.

Doporučené typy kol

Na zájezdy s výlety na kolech, které pořádáme, jsou vhodná kola silniční, trekkingová, crossová nebo horská. Na zájezd si lze vzít i předem nahlášené elektrokolo. U silničních kol doporučujeme širší pláště. Nevhodná jsou kola s galuskami nebo úzkými plášti, protože některé výlety jsou vedeny po cestách bez asfaltového povrchu. Horská kola nevyužijí všech svých předností, protože se nebudeme pohybovat těžkým terénem ani v extrémním stoupání.

Nástupní místa

U každého zájezdu jsou uvedena plánovaná nástupní místa. Podrobnosti k zájezdu s přesnými časy a místy odjezdů budou uvedeny v Pokynech pro účastníky zájezdu, které účastník obdrží 10 – 14 dní před odjezdem.

Parkování aut

V některých nástupních místech si můžete po dobu dovolené zanechat auto na hlídaných placených parkovištích. Informace obdržíte a místo si případně můžete rezervovat na uvedených telefonních číslech.

BRNO – Parkoviště ÚAN Zvonařka (u autobusového nádraží), vjezd od křižovatky ulic Trnitá a Košťálová, Brno. Na parkovišti je vždy místo a není nutná rezervace. Cena pro klienty cestovní kanceláře Eurocykl je 150 Kč/den při parkování během zájezdu. Platba předem při vjezdu na parkoviště a pouze v hotovosti, parkoviště je s kamerovým systémem.

OLOMOUC – podzemní parkoviště, Jeremenkova ulice (naproti hlavnímu nádraží ČD), tel.: 603 192 557, www.tsmo.cz. (cca 240 Kč/den).

OSTRAVA – Garáže Dubina, Horní ulice 283, tel.: 607 825 600, (cca 50 Kč/den, 290 Kč/týden). Parkování lze objednat předem na www.onlineparking.cz.

PLZEŇ – podzemní garáže v ulici U Ježíška 2 (nedaleko hlavního nádraží ČD), tel.: 733 710 318, www.garaze-plzen.cz. (cca 150 Kč/den, 540 Kč/týden).

PRAHA - parkování u metra Zličín, Ringhofferova 2. Parkování je možné rezervovat na tel. 722 217 212. Parkoviště s kamerovým systémem. www.parkovistezlicin.cz (cca 550 Kč/týden).

Informace a kontakty o možnostech parkování jsou aktualizovány při vydání katalogu. Během roku může dojít ke změnám.

POJIŠTĚNÍ
 

Součástí ceny zájezdu je  balíček cestovního pojištění sjednaného u UNIQA pojišťovny, a.s.

Všem účastníkům zájezdů je cestovní kanceláří automaticky sjednáváno cestovní pojištění. Toto cestovní pojištění je nedílnou součástí zájezdu a nelze jej z ceny zájezdu vyjmout. 

Balíček cestovní pojištění UNIQA zahrnuje:
pojištění léčebných výloh, asistenční služby, úrazové pojištění, připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, pojištění zavazadel, připojištění zimních sportů, pojištění stornopoplatků zájezdu.

U pojištění stornopoplatků se na pojistném plnění podílí pojištěný spoluúčastí ve výši 20 %.

Před uzavřením smlouvy o zájezdu se zákazník seznámí se smluvními podmínkami vztahujícími se k pojištění, tak aby mu byly všechny poskytnuté informace srozumitelné.

Pojištění / Typ Pojištění                                                                                           Pojistná částka    Pojistná částka
                                                                                                                                   zájezdy Evropa        zájezdy ČR

Pojištění léčebných výloh (včetně akutního zubního ošetření)                                    7 000 000 Kč               NE         
Pojištění asistenčních služeb                                                                                       7 000 000 Kč               NE
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění                                   7 000 000 Kč               NE
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:      
- náklady na repatriaci pojištěného                                                                              7 000 000 Kč               NE
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného                                                 7 000 000 Kč               NE
- náklady na vyslání opatrovníka                                                                                    140 000 Kč               NE
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty                                                            140 000 Kč               NE
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování                           140 000 Kč               NE
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů                                                                 140 000 Kč               NE
- zachraňovací náklady                                                                                               2 100 000 Kč               NE
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu            140 000 Kč               NE
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému                                                             140 000 Kč               NE
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu                                                                    150 000 Kč          150 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu                                                                      300 000 Kč         300 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)                    150 Kč / den        150 Kč / den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby                                   5 000 000 Kč       5 000 000 Kč
Připojištění zavazadel (5 000 Kč / položka v zavazadle)                                                  20 000 Kč            20 000 Kč
Připojištění zimních sportů                                                                                                    ANO                    NE
Připojištění nebezpečných sportů                                                                                           NE                     NE
Pojištění stornovacích poplatků – spoluúčast 20 %                                                         75 000 Kč          15 000 Kč

Onemocnění Covid-19
Součástí cestovního pojištění je hrazení nákladů v případě pozitivního testu na onemocnění Covid-19 v zahraničí a následné povinné umístění do karantény. Pojištění hradí náklady na ubytování a stravování až do výše 2 500 Kč na jednoho pojištěného a jeden den, v souhrnné výši však maximálně do 30 000 Kč za všechny dny, které pojištěný strávil v povinné karanténě.Zároveň pojišťovna uhradí pojištěnému náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.

Kompletní informace k cestovnímu pojištění u pojišťovny Uniqa 

Všeobecné pojistné podmínky EU53611E Cestovní pojištění UCZ/CES/20 platné od 1.11.2020

Informační dokument o pojistném produktu IPID Cestovní pojištění EU53161E

 

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK

Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku podle zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny Uniqa pod číslem smlouvy 1357522232. Toto pojištění je zahrnuto v ceně zájezdů. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Certifikát pojištění je k nahlédnutí kliknutím na kopii certifikátu vpravo.

Doklad o pojištění je zobrazen níže.

 

 

 

 Pohodové poznávací cyklozájezdy s ubytováním v hotelech a penzionech s polopenzí