NÁVRH SMLOUVY O ZÁJEZDU (ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA)


Název zájezdu:
Termín:
Kód zájezdu:
Cena:

Na tento zájezd se z důvodu naplněné kapacity přihlašuji jako NÁHRADNÍK

Přihláška nemůže být odeslána.
Doplňte, prosím, důležité chybějící údaje.

 (Zákazník) 
Titul, jméno, příjmení Datum narození Číslo cestovního dokladu Státní příslušnost
* *
Adresa bydliště
Ulice a č.p. Město PSČ
* * *
Adresa pro korespondenci (je-li odlišná od bydliště)
Ulice a č.p. Město PSČ
Mobil:   * (pro operativní kontakt s CK a vedoucím zájezdu)
Jiné telefonní spojení:
Kontaktní e-mail:

Využiji příspěvek na rekreaci od zaměstnavatele:
Nástupní místo:*

Nástupní místo na 2.trase:

(Zákazník uzavírá s CK tento Návrh smlouvy o zájezdu i ve prospěch následující osoby/osob)


Slevy a příplatky jsou uvedeny v popisu zájezdu, pokud je chcete využít, tak napište Vaše přání do Poznámky.
Poznámka (zde uveďte další potřebné údaje, své další požadavky a přání):

* takto označené údaje je nutné vyplnit !

Přihlašuji se závazně na zájezd CK Eurocykl Herdegen s.r.o. a jsem seznámen(a) a souhlasím s vymezením zájezdu, se způsobem dopravy, s druhem ubytování a rozsahem stravování tak, jak je uvedeno v katalogu (nebo na WWW stránkách).

Zaškrtnutím tohoto políčka potvrzuji, že jsou mi známy Informace k zájezdu , Všeobecné informace a Smluvní podmínky.

Datum 


Pohodové poznávací cyklozájezdy s ubytováním v hotelech a penzionech s polopenzí