Nejčastější dotazy k cyklozájezdům

Naše výlety svou délkou ani převýšením nevyžadují sportovní kondici. Všechny výlety jsou připraveny pro standardní kola tak, aby je zvládl každý cykloturista, který rád a pravidelně jezdí na výlety na kole (často celodenní). Délka výletů se pohybuje mezi 25 – 60 km a většina je s podporou autobusu. 

U každého zájezdu je uvedena trasa nástupních míst, po naložení zavazadel a kol v těchto nástupních místech převeze autobus účastníky zájezdu do cílové oblasti zájezdu. Ubytování je zpravidla na jednom místě (konkrétně viz popis zájezdu). Odtud podnikáme každý den plánované a předem připravené výlety na kolech, obvykle s podporou autobusu. Organizaci provádí vedoucí zájezdu.

Účastníci obdrží spolu s podrobnými Pokyny k zájezdu 10 – 14 dní před odjezdem trasy výletů ve formátu .gpx a na začátku zájezdu také tištěné mapky s trasami výletů. Minimálně den předem jsou formou tištěných Denních pokynů seznámeni s organizací výletu a dalšími informacemi potřebnými pro výlet. Vedoucí zájezdu tyto pokyny okomentuje a zodpoví případné dotazy. Zpravidla začíná výlet mimo místo ubytování, kam účastníky doveze autobus. Vedoucí zájezdu vyloží kola z přívěsu. Účastníci zájezdu pak podle .gpx tras výlet samostatně absolvují. Vedoucí zájezdu se většiny výletů účastní, účastníci na něj na počátku zájezdu obdrží číslo mobilního telefonu. Na konci výletu upevňuje vedoucí zájezdu kola do přívěsu a organizuje návrat autobusem na ubytování.

Ano, elektrokolo je možné si na cyklozájezd vzít, ale musíte při přihlášení tuto skutečnost sdělit cestovní kanceláři. Zároveň je nutné počítat s tím, že výlety jsou časově a svým rozsahem plánovány pro standardní kola. Elektrokola se přepravují s vyndanými bateriemi. Baterie k elektrokolům se nesmí přepravovat v prostoru autobusu pro cestující, umísťují se do zavazadlového prostoru autobusu.

Trasy výletů mají běžný cykloturistický charakter a tomu odpovídá i povrch cest. Přednostně volíme cyklostezky nebo málo frekventované silnice s asfaltovým povrchem. Někdy vede trasa výletu nebo jeho části, je-li to potřebné nebo účelné, po cestě bez asfaltového povrchu, ovšem s parametry pro běžnou cykloturistiku. Jejich podíl na celkové kilometráži nelze procentuálně vyčíslit. Naší snahou je však upřednostňovat asfaltový povrch.

Předpokládá se, že cykloturista – účastník zájezdu si umí sám opravit drobné běžné závady na kole, jako je píchnutá duše apod., a veze si s sebou na výlet příslušné vybavení. Ze zkušeností víme, že u připravených a servisovaných kol se vážné poruchy vyskytují zřídka. Nečekané poruchy pomáhá řešit vedoucí zájezdu, je-li to možné tak odkazem na místní cykloservis.

CK se zavazuje vytvořit na zájezdu takové organizační podmínky, aby účastníci zájezdu měli možnost absolvovat program popsaný v tomto katalogu bez ohledu na počasí. Tím, že jsme zpravidla ubytováni na jednom místě, není ovšem nutno se výletů zúčastnit, a komu nevyhovuje počasí, může si vytvořit vlastní program. Z uvedeného vyplývá, že vedoucí zájezdu nezajišťuje náhradní program, ale stará se o naplnění garantovaného programu.

Naše zájezdy jsou připraveny jako pohodové, pokud však cestujete s dětmi poprvé, doporučujeme se o vhodnosti konkrétního zájezdu poradit s pracovníky naší cestovní kanceláře. Již několik let také organizujeme speciální zájezdy pro (pra)rodiče s dětmi, ve kterých je pro děti připraven po výletech animační program.

Ano. Jezdí s námi hodně jednotlivých klientů. Samostatně cestující účastníky, pokud je to možné, ubytováváme společně na dvoulůžkových pokojích nebo, mají-li zájem, tak samostatně. 

Ano. Ve Všeobecných informacích jsou uvedena některá místa, kde lze nechat automobil na parkovištích.

Nejčastější dotazy k cyklozájezdům pro děti

Hlavním rozdílem je připravený doprovodný program pro děti, který po výletech na kole organizuje animátor. Délka výletů je také kratší než u našich klasických cyklozájezdů. Zájezdu se může účastnit úplně každý. Jet společně s dítětem není podmínkou. Je však nutné počítat s tím, že se zájezd svým zaměřením snaží vyhovět potřebám dětí.

Program výletů na kole je přizpůsoben dětem jak svou délkou, tak i profilem trasy. Obvyklá délka výletů se pohybuje v rozmezí 25–45 km. Výlety jsou vedeny většinou po cyklostezkách, ale mohou se kombinovat se silničními úseky. V tom případě se snažíme volit méně frekventované cesty. Je však nutné, aby byly děti zvyklé na kole jezdit a měly základní cyklonávyky pro pohyb po cyklostezkách a na silnici. U některých výletů, pokud je to možné, jsou nabízeny dvě varianty – kratší a delší. Jako podporu pro méně zkušené dětské cyklisty je také vhodné použít speciální spojovací tyč. Děti bývají spojeni touto tyčí s kolem rodiče nebo doprovodu na část, případně na celý výlet.

Program je sestaven z různých her, soutěží i výtvarných činností. Náplň programu je určena dětem ve věku 5–12 let. Pro děti budou připraveny drobné odměny. Pokud animace zaujme i starší děti, mohou se samozřejmě programu zúčastnit také nebo pomáhat s organizací různých soutěží a her pro menší děti.

Animační program probíhá až po výletech na kole, nejčastěji po večeři. V některých dnech může výjimečně animační program začít hned po výletě a být večeří přerušen. Animátor si děti v určeném čase přebere. Rodiče a doprovod se programu neúčastní. Mohou volný čas využít podle svého přání. Animátor vždy oznámí čas ukončení programu a po jeho skončení děti rodičům a doprovodu opět předá. Děti se nemusí animačního programu účastnit každý den. Záleží na jejich chuti. Animátor je do programu nemůže a nebude nutit. Z našich zkušeností víme, že se děti na animační program těší a baví je. Případný počáteční ostych bývá překonán. 

Nemusíte. Ubytováni jsme po celou dobu zájezdu vždy na jednom místě, tak není problém vynechat některý z výletů.

Ne, nemohou. Dítě musí vždy na zájezdu doprovázet dospělá osoba.