Zpracování a ochrana osobních dat (GDPR)

CK EUROCYKL Herdegen s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků / klientů a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).

Zákazník bere na vědomí, že CK za účelem plnění SOZ zpracovává jeho osobní údaje (platí i přiměřeně ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel), zejména: jméno, příjmení, datum narození, identifikace cestovních dokladů, emailová adresa, telefonní čísla, případné údaje o zdravotním stavu relevantní zájezdu apod. Všechny osobní údaje jsou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování.

Pro účely plnění SOZ jsou osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty dodavatelům (ubytovatelům, přepravním společnostem, vedoucím zájezdů). Pokud se destinace zájezdu vyskytuje mimo prostor Evropského hospodářského prostoru, osobní údaje zákazníků jsou poskytovány dodavatelům těchto třetích zemí.